Archwilio camau gweithredu positif fel teclyn i fynd i’r afael â chynrychiolaeth annigonol ym maes prentisiaethau

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 04 Mar 2019

Publication cover: positive action on apprenticeships

Mae’r adroddiad hwn yn adolygu tystiolaeth sydd yn bodoli ar ddefnyddio camau cadarnhaol i fynd i’r afael â chynrychiolaeth annigonol grwpiau lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a menywod ym maes prentisiaethau.

Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu canfyddiadau trafodaeth bord gron ag academyddion ac arbenigwyr llywodraeth a pholisi.

Mae’n cynnwys Cymru, Lloegr a’r Alban.

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, gan weithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caer a’r Young Women’s Trust.

Darllen yr adroddiad