Archwilio addysg hawliau dynol ym Mhrydain

Adroddiad Ymchwil
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Educational policy makers
 • Human rights organisations

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 16 Nov 2020

Exploring human rights education in Great Britain

Cyflwyna’r ymchwil hwn enghreifftiau o arfer dda ym maes addysg hawliau dynol ledled Prydain. Archwilia:

 • sut mae ysgolion ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban wedi cymhwyso ymagwedd yn seiliedig ar hawliau dynol
 • yr heriau a’r cyfleoedd a wyneba ysgolion wrth gymryd yr ymagwedd hon
 • pa wedd sydd ar arfer dda ym maes addysg hawliau dynol, a’r
 • effaith ar ysgolion a disgyblion.

Darllen ein briff i seneddwyr am yr hyn y gallwn ei ddysgu gan addysg hawliau dynol ar gyfer trafodaethau am ddiwygio’r cwricwlwm i adlewyrchu diwylliant ac amrywiaeth ethnig cyfoethog Prydain yn well.

Darllen y ddogfen