Agweddau at bobl drawsryweddol

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 10 Aug 2020

Attitudes to transgender people

Comisiynom ymchwil yn 2019 am agweddau’r cyhoedd ym Mhrydain at bobl drawsryweddol.

Awgryma data o arolwg Agweddau Cymdeithasol Prydeinig (BSA) NatCen fod agweddau’r cyhoedd at bobl drawsryweddol yn lled bositif. Fodd bynnag, mae agweddau pobl yn llai agored mewn sefyllfaoedd penodol ac yn ôl nodweddion demograffig.

Mae’r ymchwil yn cynnwys:

 • teimladau personol a rhagfarn tuag at bobl drawsryweddol
 • agweddau at bobl drawsryweddol mewn sefyllfaoedd penodol i rywedd
 • agweddau am hawl pobl drawsryweddol i newid y rhyw ar eu tystysgrif geni
 • amrywiaeth yn ôl daearyddiaeth a newidiadau dros amser 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno dadansoddiad o ganfyddiadau arolwg BSA.

Lawr lwytho’r adroddiad