Aflonyddu rhywiol a’r gyfraith: canllaw i gyflogwyr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 04 Dec 2017

sexual harassment and the law guidance for employers

Canllaw ymarferol i gyflogwyr ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle, gan gynnwys:

  • diffiniad ac enghreifftiau o’r hyn yw aflonyddu rhywiol
  • eich cyfrifoldebau fel cyflogwr
  • yr hyn y dylai polisi aflonyddu rhywiol ei gynnwys
  • sut i roi’r polisi ar waith
  • sut i drin cwynion aflonyddu rhywiol
  • ymddygiad troseddol

Mae aflonyddu rhywiol yn anghyfreithlon o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.