Aflonyddu hiliol mewn prifysgolion ym Mhrydain: canfyddiadau ymchwil ansoddol

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 
Adroddiad Ymchwil
 

First published: 23 Oct 2019

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ein hymchwil ansoddol i aflonyddu hiliol ym mhrifysgolion ym Mhrydain.

Mae’r adroddiad yn cwmpasu prifysgolion yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Mae’n ffurfio rhan o’n hymchwiliad ehangach i aflonyddu hiliol mewn prifysgolion ym Mhrydain a oedd yn cynnwys galwad am dystiolaeth gan staff a myfyrwyr.

Cafodd yr astudiaeth ei gynnal gan IFF Research ar ein rhan.

Gallwch hefyd ddarllen yr adroddiad cymar: Ymchwiliad aflonyddu hiliol: arolwg o brifysgolion a Racial harassment inquiry: survey of university students.

Darllen yr adroddiad: Ymchwiliad i aflonyddu hiliol: arolwg o brifysgolion