Adroddiad ymchwil 87: Defnydd o holiaduron iechyd cyn cyflogaeth gan gyflogwyr

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr

    • |
    • Yr Alban

    • |
    • Cymru

First published: 01 Mar 2013

This is the cover of Research report 87: Use of pre-employment health questions by employers

Archwilia’r ymchwil hwn ymarferion recriwtio cyflogwyr o ran holiaduron iechyd cyn bod swydd yn cael ei chynnig i ymgeisydd. 

Lawr lwytho'r adroddiad