Adroddiad effaith Cymru 2020 i 2021

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 09 Dec 2021

Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu'r uchafbwyntiau a'r llwyddiannau a wnaed gan ein tîm Cymru rhwng 2020 a 2021, gan gynnwys:

  • sicrhau bod Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yn cydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn ystod y pandemig
  • dylanwadu ar strategaeth drafnidiaeth Llywodraeth Cymru fel y bo’n ateb anghenion pobl hŷn a phobl anabl, a
  • gwneud yn siŵr bod y broses ar gyfer penderfynu graddau TGAU a Safon A yn ystod y pandemig yn deg.

Mae hefyd yn darparu gwybodaeth am aelodau cyfredol Pwyllgor Cymru sydd yn ein helpu i nodi blaenoriaethau strategol a chynghori ar effaith ein gwaith yng Nghymru.

Lawr lwytho'r adroddiad