Adroddiad effaith 2019-20

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 28 May 2020

Front cover of impact report 2019-20

Mae ein pwerau cyfreithiol unigryw yn ein caniatau i newid bywydau pobl, ac rydym yn eu defnyddio’n fwy cadarn a gwybodus nag erioed.

Amlyga’r adroddiad cryno hwn rai o’n llwyddiannau dros y flwyddyn a aeth heibio, gan arddangos y gwahaniaeth y gwna ein gwaith.

Dysgwch fwy am ein camau cyfreithiol, ac archwiliwch y bobl a’r hanesion y tu ôl i’r rhifau. 

Lawr lwytho’r adroddiad