Adroddiad effaith 2018-19: yn wirioneddol yn newid bywydau trwy ein pwerau cyfreithiol

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 31 May 2019

Front cover of Impact Report 2018-19

Mae ein pwerau unigryw yn caniatáu i ni yn wirioneddol newid bywydau, ac rydym yn defnyddio’r pwerau hyn yn gadarnach ac yn fwy deallus nag o’r blaen.

Darpara’r crynodeb gweithredol hwn gipolwg o rywfaint yr effaith a gawsom dros y flwyddyn a aeth heibio, gan arddangos ehangder ein pwerau a’r gwahaniaeth a wna’n gwaith.

Ynddo gallwch ddysgu mwy am ein camau cyfreithiol, ein hymgysylltu a’n cyrhaeddiad, ac archwilio’r bobl a’r hanesion y tu ôl i’r rhifau.

Lawr lwytho'r adroddiad