Adroddiad Chwythu’r Chwiban: 2019 i 2020

Adroddiad
 

First published: 30 Sep 2020

Daethom yn gorff rhagnodedig ar gyfer chwythu’r chwiban ym mis Tachwedd 2019. Eglurwn beth mae hyn yn ei olygu yn ein polisi chwythu’r chwiban

Amlinella’r adroddiad hwn ein hystadegau chwythu’r chwiban ar gyfer Tachwedd 2019 i 31 Mawrth 2020. Mae’n cynnwys gwybodaeth am:

  • y nifer o ddatgeliadau chwythu’r chwiban a gawsom
  • p’un ai a gymeron gamau arnynt neu beidio
  • y mathau o faterion a ddywedodd pobl wrthym amdanynt
  • sawl datgeliad a oedd yn cynnwys manylion cyflogai a chyflogwr

Lawr lwytho’r adroddiad (Yn Saesneg)