Adroddiad blynyddol a chyfrifon: 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020

Corfforaethol
 

First published: 17 Jul 2020

Annual Report and Accounts

Mae ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon yn cynnwys:

  • rhageiriau gan ein Cadeirydd a Phrif Weithredwr yn bwrw golwg yn ôl dros y llynedd
  • crynodeb perfformiad a hanesion o rywfaint o’r effaith a gawsom
  • gwybodaeth am ein hatebolrwydd a llywodraethu corfforaethol
  • gwybodaeth am ein cyflogau a staff
  • datganiad ein cyfrifon, o 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020

Lawr lwytho'r adroddiad (yn Saesneg)