Adroddiad blynyddol a chyfrifon: 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019

Corfforaethol
 

First published: 24 Jul 2019

Annual Report and Accounts 2018-19 front cover, showing a photograph of a laughing girl in school uniform

Mae ein hadroddiad blynyddol a chyfrifon yn cynnwys:

  • rhageiriau gan ein Cadeirydd a Phrif Weithredwr yn bwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn ddiwethaf
  • crynodeb perfformiad a hanesion o rai effeithiau a gawsom
  • gwybodaeth am ein hatebolrwydd a llywodraethu corfforaethol
  • gwybodaeth am ein tâl a staff
  • cyfriflen o’n cyfrifon, o 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019

Lawr lwytho fel PDF