Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol o Brydain Fawr

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 27 Apr 2022

Cover of Universal Periodic Review in Great Britain report (Welsh)

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r hyn sydd wedi’i wneud i amddiffyn hawliau dynol ym Mhrydain Fawr ers ein hadroddiad diwethaf yn 2017. Mae’n ymdrin ag 11 maes gwahanol o fywyd, gan gynnwys:

  • iechyd
  • addysg
  • gwaith
  • cyfiawnder, rhyddid a diogelwch personol.

Mae hefyd yn rhoi argymhellion i lywodraethau’r DU a Chymru ar sut i amddiffyn hawliau dynol yn well a chyflawni eu rhwymedigaethau rhyngwladol.

Cyflwynwyd yr adroddiad hwn i’r Cenhedloedd Unedig ym mis Mawrth 2022 ar gyfer pedwerydd Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y DU. Bydd hefyd yn ddefnyddiol i seneddwyr, cymdeithas sifil a rhanddeiliaid eraill sy'n gweithio ar y materion dan sylw.

Download as PDF Download Welsh language version (PDF)