Adolygiad Blynyddol Pwyllgor Cymru: 2016 i 2017

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru

First published: 04 Dec 2017

wales committee annual review 2016 2017

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu ein llwyddiannau yng Nghymru dros y llynedd. Amlinellwyd yr uchafbwyntiau hyn o dan chwe nod rhaglen waith Cymru ar gyfer 2016 i 2017:

  • darparu cyngor i Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
  • gwella gweithleoedd
  • llywio penderfyniadau a pholisïau ar draws y sector cyhoeddus
  • gwella cyflenwad gwasanaeth cyhoeddus
  • hybu a diogelu hawliau dynol yng Nghymru
  • gwella mynediad i gyngor cyfreithiol a gwneud iawn am unrhyw gam

Mae gan ein Pwyllgor Cymru ei raglen waith ei hunan ac mae'n cymryd ymlaen gwaith Prydain eang y Comisiwn yng Nghymru.

Lawr lwytho fel PDF