Dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus a diogelu data

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Mar 2015

The public sector equality duty and data protection

Eglura’r canllaw hwn y berthynas rhwng dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus (PSED) a chyfraith diogelu data. Mae cyfraith diogelu data yn cynnwys:

 • Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR), a
 • Deddf Diogelu Data 2018.

Mae’n rhoi cyngor i awdurdodau cyhoeddus y mae’n ofynnol arnynt yn ôl y gyfraith i gyhoeddi gwybodaeth cydraddoldeb o dan ddyletswyddau penodol y PSED.

Cafodd y canllaw hwn ei ddiweddaru ym mis Ebrill 2021.

Lawr lwytho’r canllaw