Y ddyletswydd arfaethedig ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol - Canllaw ar ddatblygu polisi yn y gweithle effeithiol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Aug 2013

This is the cover for The proposed violence against women, domestic abuse and sexual violence duty guide

Bob blwyddyn ledled y DU mae o leiaf tair miliwn o fenywod yn dioddef trais ac mae cryn dipyn yn fwy yn byw gyda phrofiadau cam-drin yn y gorffennol. Drwy fod â pholisi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn y gweithle, gall cyflogwyr gefnogi cyflogeion sydd efallai yn dioddef cam-drin domestig a ffurfiau eraill o drais yn erbyn menywod.

Lawr lwytho’r canllaw