Atal aflonyddu rhywiol yn y gweithle: canllaw i gyflogwyr

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 15 Jan 2020

Publication cover: preventing sexual harassment at work

O dan gyfraith cydraddoldeb, rhaid i gyflogwyr gymryd camau rhesymol i atal gweithwyr rhag dioddef aflonyddu rhywiol gan eu cydweithwyr.

Mae’r canllaw byr hwn i gyflogwyr yn cynnig eglurhad cyfreithiol a saith cam i atal aflonyddu rhywiol, gan gynnwys:

 • llunio polisi gwrth-aflonyddu effeithiol
 • asesu a lleihau risgiau i’r eithaf
 • ymgysylltu â staff a’u hyfforddi
 • yr hyn i’w wneud pan godir cwyn aflonyddu
 • delio â thrydydd parti

Cymerir y camau hyn o’n canllaw ar aflonyddu rhywiol ac aflonyddu yn y gweithle sydd yn cynnig mwy o wybodaeth ar sut mae’r gyfraith yn gweithio a chanllaw manwl ar y camau y dylai cyflogwyr eu cymryd i atal ac ymateb i aflonyddu yn y gweithle.

Lawr lwytho’r canllaw