Paratoi ar gyfer beichiogrwydd a mamolaeth yn y gwaith: canllaw sgyrsiau i gyflogeion

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employees
  • Human resources professionals

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 15 Sep 2017

Publication cover: Preparing for pregnancy and maternity at work

Canllaw i fenywod yn y gwaith sydd wedi canfod eu bod yn feichiog ac yn paratoi ar gyfer absenoldeb mamolaeth.

Bydd hwn yn helpu arwain y sgyrsiau pwysig gyda’ch rheolwr llinell ynghylch eich mamolaeth, gan gynnwys: 

  • dweud wrth eich rheolwr eich bod yn feichiog
  • rheoli’ch beichiogrwydd yn y gwaith
  • paratoi ar gyfer absenoldeb mamolaeth
  • cadw mewn cysylltiad yn ystod absenoldeb mamolaeth
  • paratoi ar gyfer dychwelyd i’r gwaith

Mae’n cynnwys rhestr wirio o bwyntiau siarad i sicrhau bod y materion pwysig yn cael eu cynnwys ar yr amser iawn.

Mae hefyd canllaw sgyrsiau i reolwyr llinell.

Lawr lwytho’r canllaw