Beichiogrwydd, mamolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir: sut i lunio cynllun trosglwyddo

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • employees
  • employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 25 May 2018

Publication cover: how to write a handover plan

Eglura’n canllaw sut i lunio cynllun trosglwyddo cyn i chi fynd ar famolaeth neu absenoldeb rhiant a rennir.

Mae hefyd yn awgrymu syniadau ar gyfer cynllunio pan fyddwch i ffwrdd o’r gwaith ac wrth ddychwelyd iddo.

Lawr lwytho’r canllaw