Working Forward banner new

Gweithio Blaengar

Cyflogwyr yn addo i gefnogi mamau sy'n gweithio.

What is Working Forward?

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi lansio ymgyrch cenedlaethol newydd dan arweiniad busnesau Prydeinig a fydd yn gwneud ein gweithleoedd y mannau gorau y gallan nhw fod i fenywod beichiog a mamau newydd.

Rydym wedi dwyn ynghyd gynghrair o fusnesau yn arwain y ffordd ar hawliau beichiogrwydd a mamolaeth i gyflogeion a fydd yn rhannu eu cyngor, gwybodaeth ac arbenigedd gyda’u cyfoedion.

Cafodd Gweithio Blaengar ei lansio mewn ymateb i’r gwrthgyferbyniad llwyr o 84% o fusnesau Prydeinig yn dweud wrthym eu bod yn cefnogi menywod beichiog a’r rheini ar absenoldeb mamolaeth, o’i gymharu â’r 77% o famau a ddywedodd wrthym eu bod wedi cael profiad negyddol, ac o bosib, wahaniaethol yn y gwaith.

Ymunwch â ni i wneud gweithleoedd y mannau gorau y gallan nhw fod i fenywod beichiog a mamau newydd.

Arwyddwch ac addo eich cefnogaeth. Dangoswch eich cefnogaeth drwy drydar ar #WorkingForward ac ymunwch â’n grŵp LinkedIn.

Diweddarwyd ddiwethaf: 09 Dec 2019