Personoli wrth ddiwygio gofal cymdeithasol, negeseuon allweddol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Individuals using a service, Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Feb 2011

This is the cover of Personalisation in the reform of social care: key findings

Mae’r papur negeseuon allweddol hwn yn crynhoi ymchwil ddiweddar ar ‘bersonoli’ – gwasanaethau nad ydynt yn dibynnu ar sefydliadau neu gymorth traddodiadol a arweinir gan wasanaeth, ac y caiff ei ddefnyddio’n gynyddol i gyflenwi gofal yn y dyfodol.

Lawr lwytho’r papur