Mind the gap: painted on the floor at an underground station

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau: ein camau gorfodi

Beth rydym yn ei wneud ynghylch sefydliadau nad ydynt yn dilyn y rheolau?

Mae’n ofynnol yn gyfreithiol i bob cyflogwr perthnasol gyhoeddi’u gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Mae’r terfynau amser i gyflogwyr adrodd eu gwybodaeth bwlch cyflog rhwng y rhywiau'r un peth bob blwyddyn:

 • i gyflogwyr sector cyhoeddus: canol nos 30 Mawrth
 • i gyflogwyr y sector preifat a’r sector gwirfoddol: canol nos 4 Ebrill 

Heb adrodd: 2019

Ddydd Llun 20 Mai 2019 ysgrifennom at 47 o sefydliadau a fethodd adrodd am eu bwlch cyflog rhwng y rhywiau eleni, i’w hysbysu y byddwn yn dechrau ymchwiliadau ffurfiol ac asesiadau. Y sefydliadau yw:

Sector cyhoeddus

 1. Academy Transformation Trust
 2. Bright Tribe Trust
 3. Burnt Mill Academy Trust
 4. Every Child, Every Day Academy Trust

Sector preifat

 1. Abbotsford Care (Glenrothes) Limited
 2. Aberdeen Sports Village Limited
 3. Associated Waste Management Limited
 4. C.M. Downton (Haulage Contractors) Limited
 5. Cherry Lane Retail Centres Limited
 6. Conduent Business Process Solutions Limited
 7. Crendon Timber Engineering Limited
 8. Derwent Facilities Management Limited
 9. Distell International Limited
 10. E F Language Schools Limited
 11. Food Utopia Limited
 12. Galaxy Optical Services Limited
 13. Grosvenor Cleaning Services Limited
 14. Gulfstream Aerospace, Ltd
 15. Hc Facility Management Limited
 16. Homes Caring For Autism Limited
 17. Kondor Limited
 18. Lewis's Home Retail Limited
 19. Livability
 20. Maitland Recruitment Services Limited
 21. Mizkan Euro Ltd.
 22. Naylor Drainage Ltd
 23. Optare Group Ltd
 24. P&A Food Management Services Limited
 25. Pho Trading Limited
 26. Pure Collection Limited
 27. Refresco Beverages Uk Limited
 28. Refresco Drinks Uk Limited
 29. Rigid Containers Limited
 30. Robinson Medical Recruitment Limited
 31. Roseberry Care Centres Gb Limited
 32. Steve Hoskin Construction Limited
 33. Sydenhams Ltd
 34. The Practice Surgeries Limited
 35. The Roman Catholic Diocese Of Westminster
 36. The Wales Community Rehabilitation Company Limited
 37. The Westbury Hotel Limited
 38. Trident Reach The People Charity
 39. Tudor Employment Agency Limited
 40. Ultima Business Solutions Ltd.
 41. Utilisoft Limited
 42. Wolfson Trago Limited
 43. Worldwide Flight Services Limited

Yn ddiweddar hefyd, enwom dri sefydliad a fethodd adrodd mewn pryd ddwy flynedd yn olynol. Fodd bynnag, maent bellach wedi adrodd.

Pa gamau rydym yn eu cymryd?

Ddydd Gwener 7 Mehefin 2019 cyhoeddom y byddwn yn dechrau asesiad i Academy Transformation Trust:

Rydym hefyd yn cynnal ymchwiliadau i Pho Trading Limited a P&A Food Management Services Limited:

Cafodd y cylch gorchwyl ar gyfer ein hasesiad a’n hymchwiliad eu hanfon i bob un sefydliad.

Am wybodaeth bellach am linellau amser perthnasol a pha gamau byddwn yn eu cymryd yn erbyn cyflogwyr nad ydynt yn dilyn y rheolau (a elwir hefyd fel ‘heb â chydymffurfio’), gweler ein polisi gorfodi ynghylch bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Jun 2019