Publications library

  • Adroddiad Ymchwil
     

    First Published: 08 Dec 2008

    Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar fylchau cyflog - y gwahaniaeth ar gyfartaledd yng nghyflog grwpiau gwahanol o bobl - ar draws 6 nodwedd warchodedig: rhyw, ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oed ac anabledd.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool