Publications library

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Guidance for disabled people and the organisations that support them, setting out your rights and responsibilities, information and tips on renting from a private landlord or from a letting agency, adapting your home and where to get help.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Rhestri gwirio cynllunio digwyddiad, o bethau i’w hystyried, wrth gynllunio digwyddiad ymgysylltu yn cynnwys pobl anabl.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 23 Feb 2018

  If you’re a legal representative or adviser, why not get in touch if you come across a case we could get involved in.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 22 Dec 2017

  Lluniom y canllaw hwn ar y cyd â VisitEngland i helpu busnesau twristiaeth groesawu pobl ag anghenion mynediad.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 22 Dec 2017

  Canllaw i helpu busnesau i ddeall yr hyn y gallant ei wneud i gyflawni’u dyletswyddau cyfreithiol i berchnogion cŵn cymorth o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

 • Adroddiad
   

  First Published: 20 Apr 2017

  Ysgrifennodd y Comisiwn at bob un o 20 clwb pêl droed Uwch Gynghrair Lloegr i ofyn am hygyrchedd eu maes a’r gwasanaethau y maen nhw’n ei ddarparu i gefnogwyr anabl. Ein hasesiad yw’r adroddiad hwn yn seiliedig ar yr wybodaeth a roddon nhw i ni.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool