Publications library

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 18 Oct 2018

  Canllaw i bobl anabl a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi. Amlinellu’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau, gwybodaeth ac awgrymiadau ar rentu o landlord preifat neu asiantaeth gosod, addasu'ch cartref a ble i gael cymorth.

 • Adroddiad
   

  First Published: 16 May 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar ai a yw clybiau’r Uwch Gynghrair wedi cyflawni’u cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl.

 • Yn ymwneud ag Ymchwiliad
   

  First Published: 11 May 2018

  Report on accessible and adaptable housing for disabled people in Scotland, setting out the challenges they face and our recommendations for the Scottish Government.

 • Yn ymwneud ag Ymchwiliad
   

  First Published: 11 May 2018

  Mae ein hymchwiliad tai yn bwrw golwg ar ddarpariaeth gyfredol tai hygyrch a chymwysadwy ar gyfer pobl anabl a ddarperir gan awdurdodau lleol a landlordiaid cofrestredig.

 • Yn ymwneud ag Ymchwiliad
   

  First Published: 11 May 2018

  Adroddiad ar dai hygyrch a chymwysadwy i bobl anabl yng Nghymru, yn amlinellu’r heriau maent yn eu hwynebu a’n hargymhellion i lywodraeth Cymru.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 11 May 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r dystiolaeth a gasglwyd o ddau ddarn o ymchwil yn 2017, i lywio’n hymchwiliad ar dai i bobl anabl ym Mhrydain.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 11 May 2018

  Amlinella’r adroddiad hwn y dystiolaeth a gasglwyd o awdurdodau lleol i lywio’n hymchwiliad i dai ar gyfer pobl anabl ym Mhrydain.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 23 Feb 2018

  If you’re a legal representative or adviser, why not get in touch if you come across a case we could get involved in.

 • Adroddiad
   

  First Published: 18 Jan 2018

  Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu prif bryderon y CU ynghylch gwaith y DU ar y Confensiwn ar Hawliau Personau ag Anableddau (CRPD).

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 22 Dec 2017

  Lluniom y canllaw hwn ar y cyd â VisitEngland i helpu busnesau twristiaeth groesawu pobl ag anghenion mynediad.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool