Publications library

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 08 Dec 2008

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar fylchau cyflog - y gwahaniaeth ar gyfartaledd yng nghyflog grwpiau gwahanol o bobl - ar draws 6 nodwedd warchodedig: rhyw, ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oed ac anabledd.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 26 Nov 2008

  Ymchwil yn bwrw golwg ar a oedd polisïau ac ymarferion caffael yr ‘Olympic Delivery Authority’ (ODA) o fudd i 5 bwrdeistref gwestai’r Gemau Olympaidd Llundain 2012:Greenwich, Hackney, Newham, Tower Hamlets, Waltham Forest.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Oct 2008

  This report examines the availability of data for key equality strands, different levels of geographic classification and the ten equality measurement framework domains.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 12 Apr 2007

  This guidance gives an overview and case studies related to the Human Rights Act 1998.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool