Publications library

 • Cod Ymarfer
   

  First Published: 08 Mar 2016

  Cod Ymarfer Statudol ar gyflog cyfartal i sicrhau bod menywod a dynion yn cael yr un cyflog a buddion contract eraill.

 • Papur Briffio
   

  First Published: 09 Jun 2014

  This briefing paper seeks to present within a single, short, document the best available, and publicly accessible, recent statistical data in the United Kingdom (UK) relating to gender pay gaps.

 • Papur Briffio
   

  First Published: 23 Apr 2011

  This briefing paper seeks to present within a single, short, document the best available, and publicly accessible, recent statistical data in the United Kingdom (UK) relating to gender pay gaps.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Apr 2009

  Mae’r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth gefndirol ar y sector cyllid i helpu ymchwiliad y Comisiwn i wahaniaethu ar sail rhyw yn y diwydiant cyllid.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 08 Dec 2008

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar fylchau cyflog - y gwahaniaeth ar gyfartaledd yng nghyflog grwpiau gwahanol o bobl - ar draws 6 nodwedd warchodedig: rhyw, ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oed ac anabledd.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool