Publications library

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 08 Dec 2008

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar fylchau cyflog - y gwahaniaeth ar gyfartaledd yng nghyflog grwpiau gwahanol o bobl - ar draws 6 nodwedd warchodedig: rhyw, ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oed ac anabledd.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Oct 2008

  This report examines the availability of data for key equality strands, different levels of geographic classification and the ten equality measurement framework domains.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool