Publications library

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Apr 2009

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar waith ymchwil ar fylchau cyflog (y gwahaniaeth mewn cyflog cyfartalog ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl) o 2000 i 2009. Ei nod yw dod o hyd i unrhyw fylchau mewn data a bwrw golwg ar faterion pwysig lle mae angen mwy o ymchwil.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 01 Apr 2009

  Cod Ymarfer statudol Acas ar ddisgyblu a chwyno yn darparu canllaw ymarferol sylfaenol ar sefyllfaoedd disgyblu a chwyno yn y gweithle.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 08 Dec 2008

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar fylchau cyflog - y gwahaniaeth ar gyfartaledd yng nghyflog grwpiau gwahanol o bobl - ar draws 6 nodwedd warchodedig: rhyw, ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oed ac anabledd.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Oct 2008

  This report examines the availability of data for key equality strands, different levels of geographic classification and the ten equality measurement framework domains.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Oct 2008

  Report looking at the relationship between education, employment, income, social class and inequalities around 4 protected characteristics: gender, ethnicity, disability and sexual orientation.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool