Publications library

 • Adroddiad
   

  First Published: 02 Dec 2016

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar ba mor dda y mae’r gyfraith ym Mhrydain yn diogelu unigolion â chrefydd neu gred.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 02 Dec 2016

  A guide for employers, answering common questions on fulfilling your legal obligations around religion or belief in the workplace.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Apr 2009

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar waith ymchwil ar fylchau cyflog (y gwahaniaeth mewn cyflog cyfartalog ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl) o 2000 i 2009. Ei nod yw dod o hyd i unrhyw fylchau mewn data a bwrw golwg ar faterion pwysig lle mae angen mwy o ymchwil.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 08 Dec 2008

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar fylchau cyflog - y gwahaniaeth ar gyfartaledd yng nghyflog grwpiau gwahanol o bobl - ar draws 6 nodwedd warchodedig: rhyw, ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oed ac anabledd.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool