Publications library

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 23 Mar 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar effeithiolrwydd hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod ac mae’n gwneud argymhellion ar gyfer cyflogwyr, llunwyr polisi a gweithwyr proffesiynol adnoddau dynol

 • Adroddiad
   

  First Published: 14 Mar 2018

  Dengys yr adroddiad hwn yr effaith mae newidiadau i’r system lles a threth wedi cael ar bobl.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 14 Mar 2018

  Amlinella’r adroddiad hwn y dystiolaeth a ddefnyddiwyd yn ein prosiect ymchwil yn bwrw golwg ar effaith treth, lles, nawdd cymdeithasol a gwariant cyhoeddus.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 23 Feb 2018

  If you’re a legal representative or adviser, why not get in touch if you come across a case we could get involved in.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 14 Feb 2018

  Darpara’r cyhoeddiad hwn drosolwg o beth mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn golygu i bleidiau gwleidyddol a’u haelodau.

 • Corfforaethol
   

  First Published: 27 Oct 2017

  Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r fframwaith mesur y defnyddia’r Comisiwn i fonitro cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 15 Dec 2016

  This series of factsheets shows the main findings for some of the protected characteristics covered in the Is Britain Fairer? (2015) report.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 29 Jul 2016

  Report looking at the relationship between prejudice and behaviours, unlawful discrimination, identity-based harassment and violence in England, Scotland and Wales.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 25 Apr 2016

  Is England Fairer? The state of equality and human rights 2016 is the Equality and Human Rights Commission’s report on equality and human rights progress in England based on evidence from Is Britain Fairer?, published in October 2015, and updated evidence where possible. In 2010, the Commission produced its first progress report on equality, entitled How Fair is Britain? A separate human rights progress report, the Human Rights Review, was published in 2012. Is Britain Fairer? was the Commission’s follow-up report on both equality and human rights.

 • Adroddiad
   

  First Published: 08 Mar 2016

  This paper will set out some of the experience of network members and others in the area of diversity monitoring.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool