Publications library

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 15 Aug 2017

  This report reviews the disability pay gap in Britain, defined as the difference in average hourly pay between disabled and non-disabled people.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 01 Apr 2009

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar waith ymchwil ar fylchau cyflog (y gwahaniaeth mewn cyflog cyfartalog ar gyfer grwpiau gwahanol o bobl) o 2000 i 2009. Ei nod yw dod o hyd i unrhyw fylchau mewn data a bwrw golwg ar faterion pwysig lle mae angen mwy o ymchwil.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool