Publications library

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 14 Feb 2018

  Darpara’r cyhoeddiad hwn drosolwg o beth mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn golygu i bleidiau gwleidyddol a’u haelodau.

 • Corfforaethol
   

  First Published: 27 Oct 2017

  Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r fframwaith mesur y defnyddia’r Comisiwn i fonitro cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 29 Jul 2016

  Report looking at the relationship between prejudice and behaviours, unlawful discrimination, identity-based harassment and violence in England, Scotland and Wales.

 • Adroddiad
   

  First Published: 01 Oct 2015

  This is the Equality and Human Rights Commission’s five-yearly report on equality and human rights progress in England, Scotland and Wales.

 • Adroddiad
   

  First Published: 01 Mar 2012

  This review looks at how well Britain is meeting its human rights obligations under the European Convention of Human Rights and our own Human Rights Act.

 • Adroddiad
   

  First Published: 01 Oct 2010

  Our first report to Parliament on the progress that society is making towards our vision for equality and human rights.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool