Publications library

 • Corfforaethol
   

  First Published: 29 Oct 2018

  We measure the achievements of our Commission in Wales against its priorities.

 • Adroddiad
   

  First Published: 25 Oct 2018

  This is the most comprehensive review of how Britain is performing on equality and human rights.

 • Adroddiad
   

  First Published: 25 Oct 2018

  This is the most comprehensive review of how Scotland is performing on equality and human rights.

 • Adroddiad
   

  First Published: 25 Oct 2018

  This is the most comprehensive review of how Wales is performing on equality and human rights.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Guidance for disabled people and the organisations that support them, setting out your rights and responsibilities, information and tips on renting from a private landlord or from a letting agency, adapting your home and where to get help.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 18 Oct 2018

  Pecyn cymorth yw hwn i aelodau etholedig awdurdod lleol yng Nghymru, yn enwedig y rheini’n gysylltiedig â thai a chynllunio.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 18 Oct 2018

  Canllaw i bobl anabl a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi. Amlinellu’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau, gwybodaeth ac awgrymiadau ar rentu o landlord preifat neu asiantaeth gosod, addasu'ch cartref a ble i gael cymorth.

 • Corfforaethol
   

  First Published: 29 Sep 2018

  Mae’r wythfed adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu’r cynnydd, a gyflawnwyd gan y CCHD ar gyfer y flwyddyn 20 Ebrill 2017 - 19 Ebrill 2018, wrth gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 20 Sep 2018

  This report sets out the evidence available on the change which has been produced by public authorities under the requirements of three elements of the Public Sector Equality Duties Specific Duties.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 11 Sep 2018

  This research report looks at how duties on public sector bodies in Scotland have worked to reduce socio-economic disadvantage.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool