A dark crowded street A dark crowded street

Prosiectau yn y gorffennol

In this section you can find out more about past projects undertaken by the Commission.

 • Pa mor deg yw Prydain?

  Canfyddwch am ein hadolygiad cyntaf o’r cynnydd y mae cymdeithas yn ei wneud o ran cydraddoldeb, hawliau dynol a pherthynas dda. Mae’r adroddiad hwn, a gyhoeddwyd yn 2010, yn rhagflaenu A yw Prydain yn Decach?

 • Rhyddid mynegiant

  Darllenwch ein canllaw cyfreithiol ar yr hyn a ddywed y gyfraith am yr hawl i ryddid mynegiant a phryd a lle y gellir ei gyfyngu.

 • Hil ym Mhrydain

  Darllenwch am yr hyn sydd wedi'i gyflawni yn y blynyddoedd yn dilyn adroddiad ymchwiliad Stephen Lawrence. Mae’r Comisiwn wedi cynhyrchu dau ddarn allweddol o ymchwil i helpu hyrwyddo trafodaeth ehangach am y tirlun hil a chydraddoldeb ym Mhrydain. Darllenwch y wybodaeth lawn fan hyn.

 • Gofal a chymorth

  Canfyddwch am brosiect y Comisiwn yn 2009 i sicrhau bod gofal cymdeithasol effeithiol yn ganolog at gyflawni hawliau cydraddoldeb a hawliau dynol. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys ymchwil helaeth ac argymhellion i ddarparwyr gofal cymdeithasol.

 • Adolygiad anghydraddoldeb Traws

  Darllenwch am y prif ganfyddiadau o Adolygiad Ymchwil Traws (Mitchell a Howarth 2009) a gyhoeddwyd gan y Comisiwn ym mis Hydref 2009, a’r gwaith yr ymgymerodd y Comisiwn ag ef yn y maes hwn.

 • Sipsiwn a Theithwyr: atebion syml ar gyfer byw gyda’n gilydd

  Darllenwch yr ymchwil gan y Comisiwn ar sipsiwn a theithwyr a’r problemau a wynebir ganddynt ynghylch llety.

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 Oct 2018