Two people walking on a street Two people walking on a street

Pa mor deg yw Prydain?

Pob tair blynedd mae rhaid i’r Comisiwn gyhoeddi adroddiad sy’n dangos i ba raddau mae'r gymdeithas wedi gwneud cynnydd ym maes cydraddoldeb, cysylltiadau da a hawliau dynol. Nod yr ‘Adolygiad Teirblwydd’ yw amlygu materion allweddol mae’r gymdeithas yn wynebu ar hyn o bryd, a fydd yn gymorth i ni osod ein hagenda ar gyfer gwaith yn y dyfodol.

Darllenwch y casgliadau allweddol a’r data pennawd o’r Arolwg Teirblwydd yn ein crynodeb ar-lein ar 'Pa mor deg yw Prydain?'.

Yr heriau arwyddocaol

Canfyddwch yr heriau arwyddocaol i wella cydraddoldeb, hawliau dynol a chysylltiadau da a fydd yn arwain ein gwaith dros y tair blynedd nesaf.

Lawr lwytho’r Crynodeb Gweithredol o Pa mor deg yw Prydain?'