News listing

 • Newyddion

  Cyhoeddwyd: 24 Mar 2016

  Commenting in response to a new report from the House of Lords on the impact of the Equality Act 2010 on disabled people, Lord Holmes, EHRC Disability Commissioner said: “We strongly agree that the Government must take more comprehensive action to improve the lives of disabled people so that they can participate fully in society. “It is unacceptable that legislation to remove barriers including poor access to taxis and housing has been on the statute book for 20 years but have not yet been brought into force.

 • Newyddion

  Cyhoeddwyd: 22 Mar 2016

  Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol heddiw yn galw am weithredu brys wrth i ymchwil newydd awgrymu bod dros dri chwarter o fenywod beichiog a mamau newydd – sy’n cyfateb i 390,000 o fenywod ar draws Prydain a 17,000 yng Nghymru – yn cael eu trin yn negyddol ac o bosib yn wahaniaethol yn eu gwaith bob blwyddyn.

 • Newyddion

  Cyhoeddwyd: 10 Mar 2016

  Cafodd Darlith Hawliau Dynol Flynyddol 2016 ei thraddodi gan y Parchedig Aled Edwards, Prif Weithredwr Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru), Ysgrifennydd y Cyngor Rhyngffydd i Gymru ac aelod Pwyllgor Cymru’r Comisiwn.

 • Newyddion

  Cyhoeddwyd: 02 Mar 2016

  Thousands of people could be at risk of being denied jobs and services each year due to unlawful, discriminatory adverts, the Equality and Human Rights Commission warns today. Complaints about adverts which discriminate against older workers or on the basis of sex appear the most common but people ...

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)