News listing

  • Newyddion

    Cyhoeddwyd: 22 Mar 2016

    Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol heddiw yn galw am weithredu brys wrth i ymchwil newydd awgrymu bod dros dri chwarter o fenywod beichiog a mamau newydd – sy’n cyfateb i 390,000 o fenywod ar draws Prydain a 17,000 yng Nghymru – yn cael eu trin yn negyddol ac o bosib yn wahaniaethol yn eu gwaith bob blwyddyn.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)