News listing

  • Newyddion

    Cyhoeddwyd: 20 May 2016

    The Equality & Human Rights Commission (EHRC) has welcomed the positive judgement released today on Hunter v Student Awards Agency for Scotland, The Scottish Ministers, and others which found that refusing a student loan to a person because of their age breached Human Rights and equality law.

  • Newyddion

    Cyhoeddwyd: 10 May 2016

    Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol heddiw wedi lansio ei Gynllun Strategol ar gyfer 2016–19, gan amlinellu rhaglen uchelgeisiol i herio gwahaniaethu, symud cyfle cyfartal yn ei flaen, ac amddiffyn a hybu hawliau dynol ym Mhrydain.

Manylion cyswllt i’r wasg

Am fwy o wybodaeth ar gyfer y wasg cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn ar:

0161 829 8102

07767 272 818 (y tu hwnt i oriau swyddfa)