Children painting on a wall

Ein hymchwil

Yn yr adran hon cewch fanylion am ein prosiectau ymchwil a rhestrau darllen ar faterion allweddol.

Mae ein hymchwil yn archwilio cydraddoldeb a hawliau dynol ledled Prydain.  

Rydym yn adeiladu sylfaen tystiolaeth gadarn i ddylanwadu ar ein blaenoriaethau strategol a gwella bywydau pobl.

Cynhaliwn brosiectau ymchwil pwysig i faterion anghydraddoldeb cymdeithasol o bwys a meysydd y mae ein hawliau dynol dan fygythiad. Mae ein hymagwedd yn amrywio, o gyfweld aelodau’r cyhoedd i ddadansoddiad ystadegol cymhleth o setiau data mawr, megis arolwg aelwydydd.

Anfonwch e-bost atom i ymuno â’n cronfa data ymchwil a chael bwletin chwarterol cryno am ein newyddion, datblygiadau ac adroddiadau diweddaraf.

Y gwaith diweddaraf

Group of people talking and smiling

A yw Prydain yn Decach?

Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol yn 2018. Ein hadolygiad cynhwysfawr o sut mae Prydain yn ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol, gan ddarparu darlun cyfan o gyfleoedd bywyd pobl ym Mhrydain heddiw.

Is Britain Fairer? 2018

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Aug 2021