A woman in face mask and gloves takes a delivery of a box from a man also in face mask and gloves

Ein hymateb i’r pandemig coronafeirws (COVID-19)

Ein gwaith

Yn y cyfnod heriol hwn, byddwn ar flaen y gad wrth gynnal gwerthoedd a rennir ein cenedl o gyfiawnder, rhyddid a thosturi. Gwnawn greu Prydain decach drwy hyrwyddo hawliau’r bobl sydd fwyaf o dan anfantais yn ein cymdeithas. Yn arbennig, byddwn yn cynnal hawliau’r sawl sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus yn ystod ac ar ôl y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol.

Sut rydym yn ymateb i’r pandemig

Mae’r Cadeirydd David Isaac yn siarad am y gwaith rydym yn ei wneud i sicrhau bod cydraddoldeb a hawliau dynol yn cael eu hystyried yn yr ymateb i’r pandemig.

Read David's blog
A locked park gate with a sign attached saying 'Park closed. Stay home. Save lives.'

Ein cyngor i lywodraethau

Ar gyfer busnesau

Cyfiawnder cynhwysol: adroddiad dros dro

Canfyddiadau dros dro o’n hymchwiliad cyfiawnder troseddol, wrth i’r defnydd o wrandawiadau fideo a ffôn gynyddu wrth ymateb i COVID-19.

Read the interim report
A woman walking along a street with legal papers in her hand

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Jan 2021