Three people reading from a sheet of paper Three people reading from a sheet of paper

Cyflog Cyfartal

Mae’r tudalennau hyn yn egluro’r hyn yw cyflog cyfartal, pam ei fod yn bwysig, sut i ganfod a ydych yn darparu cyflog cyfartal, a sut i’w roi ar waith yn eich sefydliad os nad ydych yn ei ddarparu. Mae’r canllaw yn bennaf i gyflogwyr, ond bydd rhywfaint ohono yn ddefnyddiol hefyd i gyflogeion unigol.

 • Beth yw cyflog cyfartal?

  Mae cyflog cyfartal yn golygu fod rhaid i ddynion a merched yn yr un gyflogaeth sy'n perfformio gwaith cyfartal gael gwobrwyon cyfartal. Dyna’r gyfraith, ac mae'n rhaid i bob cyflogwr gadw at hynny. Dysgwch ragor am gyflog cyfartal…

 • A yw cyflog cyfartal yr un peth a'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau?

  Nid yw cyflog cyfartal a'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yr un peth. Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yw'r gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog dynion a merched. Dysgwch fwy am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau…

 • Pam fod cyflog cyfartal yn bwysig?

  Mae systemau cyflog sy'n gwobrwyo pobl yn gyfartal am wneud gwaith cyfartal yn cynnig buddiannau arwyddocaol, nid yn unig ar gyfer unigolion a chyflogwyr, ond hefyd ar gyfer cymdeithas yn gyffredinol. Dysgwch pam fod cyflog cyfartal yn bwysig…

 • Sut ydych chi'n gweithredu cyflog cyfartal?

  Os ydych chi'n gyflogwr, mae rhai offer, strategaethau a gweithdrefnau i'ch helpu i wirio neu weithredu cyflog cyfartal yn eich sefydliad. Dysgwch sut i weithredu cyflog cyfartal…

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Mar 2018