Children painting on a wall Children painting on a wall

Rhestri darllen

Fel rheolydd, mae’r Comisiwn yn selio ei benderfyniadau a’i brosesau llunio polisïau ar sylfaen tystiolaeth / gwybodaeth gadarn. Mae Llyfrgell y Comisiwn wedi drafftio detholiad o restri darllen ar y thema cydraddoldeb i ategu prosiectau busnes a blaenoriaethau. Mae’r rhestri hyn yn cwmpasu ein mandadau cydraddoldeb, hawliau dynol a pherthynas dda, a’n saith llinyn cydraddoldeb a chânt eu cyhoeddi i’w defnyddio’n helaethach:

Yn anffodus ni all Llyfrgell y Comisiwn gyflenwi copïau o unrhyw un o’r eitemau a restrir. Fodd bynnag gellir cael eitemau gan wasanaeth benthyg rhyng-lyfyrgell Llyfrgell Prydain drwy lyfrgelloedd cyhoeddus neu academaidd.

Mae’r rhestri darllen hyn yn cynnwys rhai dolenni i wefannau eraill. Ni all y Comisiwn warantu dibynadwyedd y dolenni hynny neu gywirdeb yr wybodaeth ar wefannau sefydliadau eraill.

Gweler ein Telerau defnyddio.

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Mar 2018