Sign outside a public building Sign outside a public building

Panel o gwnsleriaid

Aelodau panel o gwnsleriaid y Comisiwn yw’r darparwyr sy’n well gennym ar gyfer gwasanaethau cyfreithiol allanol, gan gynnwys wrth gynrychioli a rhoi arweiniad.  Mae’r gwasanaethau hyn yn ategu ein gwaith cynghorol, rheoleiddiol a’n gwaith ar gyfer dylanwadu a gorfodi ar draws y meysydd cydraddoldeb a hawliau dynol, gan gynnwys cyfreitha strategol mewn llysoedd domestig ac Ewropeaidd.

Cafodd aelodau'r panel eu penodi yn dilyn cystadleuaeth gadarn, agored a thryloyw. 

Panel o gwnsleriaid y Comisiwn: Cymru a Lloegr   

Robin Allen QC                        Cloisters
Katherine Apps                        Littleton
Nick Armstrong                        Matrix
Alex Bailin QC                          Matrix
Katharine Beattie                     1 Crown Office Row
Sasha Blackmore                     Landmark
Paul Bowen QC                       Brick Court
Ulele Burnham                         Doughty St
Lisa Busch                              Ladmark
Victoria Butler-Cole                 39 Essex Street
Chris Buttler                            Matrix
Monica Carss-Frisk QC           Blackstone
Catherine Casserley               Cloisters
Martin Chamberlain QC          Brick Court
Jason Coppel QC                   11 KBW
Thomas Cross                        11 KBW
Raj Desai                                Matrix
Richard Drabble QC               Landmark
Paul Epstein QC                     Cloisters
Michael Ford QC                    Old Square
Danny Friedman QC               Matrix
Kate Gallafent QC                  Blackstone
Caoilfhionn Gallagher             Doughty St
Sarah Hannett                        Matrix
Bethan Harris                         Garden Court
Dr Thomas Hickman               Blackstone
Henrietta Hill QC                    Doughty St
Raza Husain QC                    Matrix
Sara Ibrahim                          3 Hare Court
Ben Jaffey                             Blackstone
Schona Jolly                          Cloisters
Satvinder Juss                       3 Hare Court
Nathalie Lieven QC                Landmark
David Lock QC                       Landmark
Jan Luba QC                         Garden Court
Shu Shin  Luh                        Garden Court
Joseph Markus                      Garden Court North
David Massarella                   Cloisters
Aileen McColgan                    Matrix
Laura McNair-Wilson              Littleton
Catherine Meredith                 Doughty St
Eric Metcalfe                          Monkton
Christopher Milsom                Cloisters
David Mitchell                         Ely Place
Karon Monaghan QC             Matrix
Helen Mountfield QC             Matrix
Declan O'Dempsey               Cloisters
Aidan O'Neill QC                   Matrix
Alison Pickup                         Doughty St
Marcus Pilgerstorfer             11 KBW
Jason Pobjoy                       Blackstone
Elizabeth Prochaska            Matrix
James Robottom                  7 Bedford Row
Fiona Scolding                     Outer Temple
Clive Sheldon QC                11 KBW
Hugh Southey QC                Matrix
Martha Spurrier                    Doughty St
Dan Squires                         Matrix
David Stephenson                1 MCB
Karen Steyn QC                   11 KBW
Adam Wagner                       1 Crown Office Row
Martin Westgate QC             Doughty St
Marc Willers QC                   Garden Court
David Wolfe QC                    Matrix

Cafodd pob cwnsel a wnaeth gais i ymuno â’r panel ei wahodd i lenwi ffurflen fonitro cydraddoldeb. Ceir crynodeb o’r ymatebion mewn Dogfen Excel ar gyfer ei lawr lwytho: Penodiadau Panel Cwnsleriaid 2015: Data monitro cydraddoldeb

Bydd y panel yn gweithredu fel fframwaith cytundeb tan 1 Mawrth 2019 fan bellaf. Gallai’r Comisiwn benderfynu rhedeg cystadleuaeth bellach cyn pen y cyfnod i  ehangu aelodaeth y panel. Os gwnawn benderfynu gwneud hynny, byddem yn hysbysebu ein bwriad ar ein gwefan. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 05 Sep 2018