two students of different ethnicity sitting together on a university campus

Ymchwiliadau ac archwiliadau

Yn yr adran hon cewch fanylion ymchwiliadau ac archwiliadau a wnaed gan y Comisiwn i sicrhau bod pobl a sefydliadau yn cyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol a moesol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Jul 2021