People walking up an empty street

Ymatebion cyfreithiol

In this section you can read our responses to legal cases, public consultations and parliamentary briefings and find out how to contact us to take a case.

 • Cyfreitha Strategol

  Canfyddwch am adolygiadau barnwrol, ymyriadau ac achosion cyfreithiol y bu’r Comisiwn yn ymwneud â nhw. Gallwch hefyd ganfod sut rydym yn penderfynu cymryd achos a sut i gysylltu â ni i gymryd achos ar eich rhan.

 • Ymatebion Ymgynghori

  Darllenwch ymatebion y Comisiwn i nifer o ymgynghoriadau cyhoeddus, gan gynnwys ymholiadau Pwyllgor Dethol ac ymgynghoriadau seneddol.

 • Briffiadau seneddol

  Canfyddwch ddadansoddiad y Comisiwn a yw polisïau a newid cyfreithiol arfaethedig yn alinio gyda gofynion cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol.

 • Tystiolaeth i Bwyllgorau Dethol

  Darllenwch y dystiolaeth a gyflwynwyd i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Phwyllgor Anabledd

Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Jan 2018