A busy crowded street

Monitro a hyrwyddo cytuniadau’r CU

Traciwr hawliau dynol

Defnyddiwch ein traciwr hawliau dynol i weld sut mae cytuniadau’r CU yn cael eu monitro ac a yw’r DU yn bodloni safonau rhyngwladol. Chwiliwch am wybodaeth benodol ar argymhellion y CU, ymatebion y llywodraeth ac ar ba gam mae’r DU arno ar hyn o bryd ymhob un cylch adolygu.

Fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol (NHRI), byddwn yn monitro cydymffurfiaeth y DU â saith cytuniad hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig (CU) y mae wedi cytuno i’w dilyn.

Mae’r hawliau yn y cytuniadau hyn yn cynrychioli rhwymedigaethau ym maes cyfraith ryngwladol. Golyga hynny fod y DU wedi addo i sicrhau bod ei chyfreithiau domestig a pholisïau yn cydymffurfio â nhw.

Byddwn yn cyflwyno adroddiadau cysgodol ar y cynnydd a wnaed gan y DU i Bwyllgorau perthnasol y CU, a fydd yn penderfynu, a yw’r DU yn cydymffurfio â’r cytuniadau.

Bydd Comisiwn Hawliau Dynol yr Alban a Chomisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon hefyd yn cyflwyno adroddiadau yn cynnwys y materion hawliau dynol datganoledig yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gall sefydliadau cymdeithas sifil hefyd gyflwyno adroddiadau cysgodol i Bwyllgorau’r CU. Byddwn yn cefnogi cymdeithas sifil i ddeall a defnyddio’r cytuniadau i wella atebolrwydd y llywodraeth.

Y saith cytuniad yw:

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Oct 2019