Disabled signs on the front of a bus

Cyngor a chanllaw ar anabledd

Bringing together our disability advice, guidance, news, blogs and information across the Equality and Human Rights Commission website.

Pennawd: mynediad i ddigwyddiadau chwaraeon

Joyce Cook OBE, Cadeirydd yr elusen Level Playing Field, yn siarad am sut wnaeth mynediad i stadia pel droed achub ei bywyd fel person anabl.

Datganiad y wasg: Ni fydd mwy na thraean o glybiau’r Uwch Gynghrair yn cyflawni safonau mynediad i bobl anabl.

Press release: Ni fydd mwy na thraean o glybiau’r Uwch Gynghrair yn cyflawni safonau mynediad i bobl anabl

Darganfod am ein gwaith arall ar wneud chwaraeon yn gynhwysol.

Bwrw golwg ar gyfraith cydraddoldeb i gampfeydd, clybiau iechyd a darparwyr gweithgareddau chwaraeon.

Cyngor i oedolion 

Cyflogwyr, busnesau a’r sector cyhoeddus

Newyddion, blogiau a gwybodaeth

  • Picture of a person using a disability scooter and two police officers walking toward them

    Trosedd a phobl anabl

    Ein canfyddiadau ymchwil diweddaraf ar aflonyddu a throseddau ar sail anabledd.

  • Picture of Commission sign with braile copy

    Ein Pwyllgor Anabledd

    Pwyllgor gwneud penderfyniadau statudol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, a sefydlwyd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service (EASS).

Freephone 0808 800 0082

Textphone 0808 800 0084

Or write to them at

FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Alternatively, you can visit our advice and guidance pages.

Equality Advisory and Support Service (EASS) logo