Proving disability and reasonable adjustments

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

First published: 01 Nov 2014

This is the cover for Proving disability and reasonable adjustments - a worker's guide under Equality Act 2010

A worker's guide to evidence under the Equality Act 2010

Edition 5

Written by Tamara Lewis

Originally produced for Central London Law Centre

Download as PDF Download as Word Doc