Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014: public authorities

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Public sector

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Yr Alban flag icon

      Yr Alban

First published: 04 Mar 2016

This is the cover of the Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act equality and human rights implications for public authorities

The Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014: guidance on the equality and human rights implications for public authorities in Scotland

Download as PDF Download as Word